NGUYỄN, V. P.; NGUYỄN, T. T.; ĐỖ, Đức M.; ĐOÀN, L. V.; NGUYỄN, T. L.; PHẠM, V. A. Q.; NGÔ, Đức Q.; NGUYỄN, V. Đạt. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CỐ ĐỊNH DIỆN BÁM CHÀY DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC . Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9787. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9787. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.