HOÀNG, T. A.; VŨ, Đức T.; PHÙNG, D. H. S. VỊ TRÍ LỖ VÀO VÀ PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ LOẠI A CẤP TÍNH: KINH NGHIỆM TỪ MỘT TRUNG TÂM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9791. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9791. Acesso em: 23 tháng 6. 2024.