CHUNG, T. M. N.; TRẦN, Q. H.; LÂM, Đức T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ SẢN KHOA Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9792. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9792. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.