DANH, X. M.; NGUYỄN, Q. T. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG MÔ TẢ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9797. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9797. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.