TRẦN, D. T.; HUỲNH, H. T. H. TÍNH KHÁNG KHUẨN ENTEROCOCCUS FAECALIS CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG NANO BẠC TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9799. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9799. Acesso em: 17 tháng 6. 2024.