LÊ, T. L.; MAI, T. C.; NGUYỄN, T. H. CÁC LOẠI DỊ DẠNG VÁCH NGĂN MŨI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9801. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9801. Acesso em: 23 tháng 6. 2024.