PHẠM, T. A.; VŨ, Đức T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT GAN NHỎ THEO GIẢI PHẪU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9804. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9804. Acesso em: 23 tháng 6. 2024.