ĐỒNG, X. T.; NINH, Q. Đạt; TẠ, A. T. NỒNG ĐỘ CỦA MỘT SỐ IMMUNOGLOBULINE Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT NẶNG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC NỘI KHOA, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9805. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9805. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.