TRẦN, V. L.; HÀ, N. M.; NGUYỄN, T. T. H. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG VẬN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ CAO TUỔI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9810. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9810. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.