TRẦN, M. T.; NGÔ, T. T.; VÕ , Q. M. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẮT DỊCH KÍNH BƠM SILICONE KẾT HỢP ĐAI CỦNG MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ BONG VÕNG MẠC CÓ LỖ RÁCH TĂNG SINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9812. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9812. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.