PHẠM, V. D.; ĐỒNG, T. T. ỨNG DỤNG KĨ THUẬT SIÊU ÂM TIM THAI TRONG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG TỈNH NINH BÌNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9813. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9813. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.