LÊ, M. S.; NGUYỄN, V. P.; NGUYỄN, Q. H.; ĐOÀN, L. V.; PHẠM, V. A. Q.; NGUYỄN, T. L.; NGÔ, Đức Q.; NGUYỄN, V. Đạt. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN XƯƠNG GÓT BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA TẠI KHOA PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHUNG - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9815. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9815. Acesso em: 17 tháng 6. 2024.