HỒ, H. P.; CAO, T. M. T.; NGUYỄN, T. H. T. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN MẮC HEN PHẾ QUẢN BẬC 1 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9819. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9819. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.