BÙI, H. B.; NGUYỄN, T. H. T.; NGÔ, T. T. N.; NGUYỄN, V. N. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐAU DO NGUYÊN NHÂN THẦN KINH THEO THANG ĐIỂM LANSS Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9832. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9832. Acesso em: 23 tháng 6. 2024.