TRỊNH , T. A.; LƯU, Q. K.; LÊ, V. H. T.; NGUYỄN, K. T.; VŨ, T. T. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT REAL-TIME PCR ĐỂ KIỂM TRA CHỈ TIÊU TỔNG SỐ VI KHUẨN HIẾU KHÍ TRONG GIỚI HẠN NHIỄM KHUẨN CỦA DƯỢC PHẨM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9834. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9834. Acesso em: 17 tháng 6. 2024.