NGUYỄN, T. H. M.; NGUYỄN, Q. T.; VÕ , T. H. N.; ĐẶNG, A. L.; ĐỖ, T. N. P.; ĐẶNG, T. B. T.; LÊ, T. N. L.; VŨ, T. T. N.; LÊ, H. P.; NGUYỄN, T. T. H.; NGUYỄN, T. T. L.; NGUYỄN, T. B. N.; NGUYỄN, Đức N. Q.; TRẦN, T. T. T. SỰ GẮN KẾT TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9835. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9835. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.