MAI, H. P.; LƯU, T. T. N.; NGUYỄN, T. H. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CƠN ĐAU VÙNG BỤNG Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA LÃO BỆNH VIỆN NGŨ HÀNH SƠN - TP ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9837. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9837. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.