ONG, V. P.; PHẠM, T. P.; PHẠM, T. N. N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022 - 2024. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9838. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9838. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.