LÊ, Đức T.; LÂM, V. N. KẾT QUẢ DÀI HẠN PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN KHÔNG VỠ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 1B, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i1B.9888. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9888. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.