TRƯƠNG, H. S.; LƯU, L. H.; LÊ, V. A.; TRƯƠNG, P. H. H. THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI, KIẾN THỨC THỰC HÀNH CUẢ BÀ MẸ VÀ HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP DINH DƯỠNG TẠI MỘT SỐ XÃ KHÓ KHĂN KHU VỰC TÂY BẮC VÀ TÂY NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 1B, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i1B.9902. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9902. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.