NGUYỄN, V. L.; NGUYỄN, N. G. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CO NGẮN GÂN GÓT Ở BỆNH NHÂN KÉO DÀI CHÂN NÂNG CHIỀU CAO TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 1B, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i1B.9907. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9907. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.