NGÔ, Đình T.; BÙI, V. M.; TRẦN, Q. V.; HÀ, M. H.; ĐỖ, M. H.; PHẠM, Q. T. A.; ĐỖ, V. N. NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI GLUCOSE MÁU GIAI ĐOẠN SỚM SAU GHÉP THẬN VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN DUNG NẠP GLUCOSE TRƯỚC GHÉP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 1B, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i1B.9928. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9928. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.