TÔ, T. V.; TÔ, T. T.; NGUYỄN, V. P.; NGUYỄN, T. V.; PHẠM, K. A. T.; TRẦN, T. T. T.; LÊ, V. M. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ACID URIC MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 1B, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i1B.9929. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9929. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.