VŨ, T. L.; ĐÀO, T. T.; TĂNG, T. M. T.; BÙI, T. H.; ĐỖ, T. T. H. MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CỦA VIÊM MŨI XOANG DO NẤM KHÔNG XÂM LẤN: PHÂN TÍCH 270 BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 TỪ 01/2019 – 01/2024. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 1B, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i1B.9931. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9931. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.