Nguyễn, Việt Hoa, Quang Hùng Phạm, Bích Ngọc Nguyễn, và Hồng Tuân Vũ. 2024. “ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC HỖ TRỢ TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10217.