Nguyễn, Tấn Lực, Tiến Công Bùi, Trọng Khoa Mai, Văn Trung Cao, Tiến Mạnh Nguyễn, Hải Yến Nguyễn, và Văn Thái Phạm. 2024. “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10225.