Nguyễn, Lê Thanh Trúc, Nhật Phương Đỗ, Thị Thanh Thuý Thạch, Thị Ngoãn Nguyễn, và Quốc Việt Nguyễn. 2024. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10230.