Nguyễn, Mỹ Duyên, Bảo Ngọc Trần, Thị Hoa Nguyễn, Thị Ngọc Ánh Vy, và Hoàng Thiên La. 2024. “NỒNG ĐỘ PTH VÀ CALCI HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10231.