Đinh, Huỳnh Tố Hương, Thành Trung Phạm, Vĩnh Khang Nguyễn, và Lê Trung Hiếu Nguyễn. 2024. “RỐI LOẠN PHỔ VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH: HỒI CỨU 74 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10235.