Nguyễn, Minh An. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA NGẢ NIỆU ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2023”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10236.