Trần, Thị Kiều Anh. 2024. “MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN DẠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRẺ SAU KHI SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10239.