Đỗ, Tiến Sơn, Khắc Trường Nguyễn, Phi Long Hoàng, Quốc Võ Phạm, Đức Long Ngô, Minh Đức Đặng, và Thị Nhung Trần. 2024. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẬT KHÚC XẠ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10245.