Nguyễn, Thị Huyền Trang, Thị Hiếu Phạm, Thị Vân Lê, Thị Hân Đặng, và Thị Thúy Liên Phạm. 2024. “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI RỐI LOẠN GIẤC NGỦ CỦA NGƯỜI BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10250.