Bùi, Tiến Công, Văn Thắng Nguyễn, Văn Thái Phạm, Cẩm Phương Phạm, Thị Huyền Trang Võ, Văn Tuynh Chu, Văn Tấn Nguyễn, và Sỹ Quân Vũ. 2024. “NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA 18FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN BỆNH U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10261.