Nguyễn, Lê Thanh Trúc, Nhật Phương Đỗ, Thị Hồng Nhung Huỳnh, Nguyễn Tường Vi Ngô, và Thị Anh Thư Hồ. 2024. “TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH THẬN MẠN ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10262.