Bùi, Ngọc Hoàng, Thị Mai Ly Nguyễn, Trung Tuyến Nguyễn, và Đình Hiếu Nguyễn. 2024. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN 2 XƯƠNG CẲNG TAY TRẺ EM BẰNG ĐÓNG ĐINH ĐÀN HỒI KÍN DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG TẠI BỆNH VIỆN E”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10270.