Thị Vân, Nguyễn, và Phạm Văn Minh. 2021. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NUỐT Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO BẰNG CÁC BÀI TẬP NUỐT KẾT HỢP CHẤT LÀM ĐẶC THỨC ĂN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 507 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v507i1.1368.