Thu Soan, Hoàng, Vũ Tiến Thăng, Vi Thị Phương Lan, Khương Hoàng Anh, và Đỗ Cảnh Dương. 2022. “GIÁ TRỊ CỦA SÓNG F TRONG CHẨN ĐOÁN CHÈN ÉP RỄ THẦN KINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2321.