Thái Hà, Trần, Vũ Nam, và Nguyễn Hoàng Anh. 2022. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ THỂ TẠNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI NGHIỆN THUỐC LÁ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2331.