Hồng Quang, Lê, và Lê Văn Vũ. 2022. “KẾT QUẢ TẠO HÌNH TUYẾN VÚ BẰNG VẠT DA CƠ LƯNG RỘNG SAU PHẪU THUẬT BẢO TỒN TUYẾN VÚ TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2336.