Thái Hà, Trần, Vũ Nam, và Nguyễn Hoàng Anh. 2022. “NGHIÊN CỨU NHU CẦU CAI NGHIỆN THUỐC LÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2344.