Xuân Hải, Tăng, Trần Minh Long, Nguyễn Trần Phương Thúy, và Nguyễn Văn Tuấn. 2022. “PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2020-2021”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2371.