Văn Cường, Vũ, Đinh Thế Hưng, Đỗ Mạnh Hùng, và Nguyễn Hoàng Long. 2022. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LIÊN BẢN SỐNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2384.