Thị Nương, Trần, Nguyễn Quốc Kính, Lưu Quang Thuỳ, Đào Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Vân Anh, và Ngô Mạnh Dinh. 2022. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ BIS VỚI MAC CỦA SEVOFLURAN TRONG MỘT SỐ THỜI ĐIỂM GÂY MÊ KẾT HỢP GÂY TÊ KHOANG CÙNG Ở TRẺ EM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 515 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2674.