Đức Minh, Phạm, Trịnh Thế Sơn, Đoàn Thị Hằng, Hoàng Văn Ái, Nguyễn Ngọc Nhất, Đặng Đức Trịnh, Lê Thị Thu Hiền, và Đinh Hữu Việt. 2022. “ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ THU TINH TRÙNG Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH KHÔNG DO TẮC CÓ VI MẤT ĐOẠN GEN AZF”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3027.