Văn Tam, Trịnh, Đinh Hữu Việt, Phạm Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp, Phạm Minh Ngọc, Hoàng Văn Ái, Phạm Đức Minh, Nguyễn Ngọc Nhất, Lê Thị Thu Hiền, và Trịnh Thế Sơn. 2022. “NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TINH DỊCH ĐỒ VÀ NHIỄM SẮC THỂ CỦA BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM CÓ MẤT ĐOẠN AZFc ĐƠN THUẦN HOẶC PHỐI HỢP TẠI BỆNH VIỆN NAM HỌC VÀ HIẾM MUỘN HÀ NỘI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3031.