Thị Diệu Ngân, Đào, Huỳnh Thanh Sang, Nguyễn Ngọc Khôi, và Nguyễn Như Hồ. 2022. “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG GLUCOCORTICOID TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3036.