Quang Thắng, Bùi, Bùi Văn Nhơn, Lâm Thị Trang, và Nguyễn Lân Hiếu. 2022. “KHẢ NĂNG GẮNG SỨC CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU CAN THIỆP”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3051.