Đức Kỳ Trân, Trương, Lâm Hoài Phương, Nguyễn Văn Lân, và Hồ Nguyễn Thanh Chơn. 2022. “SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI CUNG RĂNG HÀM TRÊN SAU PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI TOÀN BỘ MỘT BÊN TRÊN HÌNH ẢNH 3D”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3057.