Tấn Đạt, Nguyễn, và Trần Kim Trang. 2022. “KHẢO SÁT TỶ LỆ SỬ DỤNG CÁC THUỐC ỨC CHẾ HỆ RENIN- ANGIOTENSIN- ALDOSTERON Ở NGƯỜI SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI GIẢM THEO HƯỚNG DẪN NĂM 2020 CỦA BỘ Y TẾ VIỆT NAM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3058.